top of page

GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CÔNG CỘNG

GIỚI THIỆU

Xe buýt nội đô Thành phố Hồ Chí Minh là hệ thống giao thông công cộng duy nhất ở Thành Phố Hồ Chí Minh, do Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố quản lý. Mạng lưới xe buýt hiện tại của thành phố được tái cơ cấu lại từ năm 2002 với 8 tuyến xe buýt thử nghiệm, và dần dần lan khắp các quận huyện và các tỉnh lân cận trở thành mạng lưới rộng khắp. Sau hơn 14 năm hình thành và phát triển, tính đến nay Thành phố đang duy trì khoảng 136 tuyến xe buýt, trong đó 105 tuyến có trợ giá cùng 2.786 xe đang sử dụng.

http://buyttphcm.com.vn/

xe buyt.jpeg
bottom of page