press to zoom

press to zoom
1/1

THAM GIA GIAO THÔNG AN TOÀN

GIẤY PHÉP LÁI XE

Theo Luật Giao thông đường bộ và Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thì giấy phép lái xe ô tô được phân ra những hạng sau đây:

  1. Giấy phép lái xe hạng B1

  2. Giấy phép xe hạng B2

  3. Giấy phép xe hạng C

  4. Giấy phép xe hạng D

  5. Giấy phép xe hạng E

  6. Giấy phép xe hạng F

QUY ĐỊNH

Phương tiện giao thông 04 bánh tuân theo các Quy định và thông tư sau:

ĐÀO TẠO

- Khóa học lái xe số tự động B1: cho người không hành nghề lái xe để điều khiển ôtô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi; ôtô tải, kể cả ôtô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.

- Khóa học lái xe ô tô hạng B2: cho người hành nghề lái xe để điều khiển ôtô số sàn và ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi; ôtô tải, kể cả ôtô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.

- Khóa học lái xe ô tô hạng C: cho người hành nghề lái xe để điều khiển ôtô chở người đến 9 chỗ ngồi; ôtô tải, kể cả ôtô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế trên 3,5 tấn.

- Khóa nâng dấu D, E, Fc